Type zorg en vergoeding

U bent als client ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling voortvloeiend uit uw aanmelding. Vanaf 1 januari 2014 is er het een en ander veranderd. De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ en tweedelijns zorg (psychotherapie) heet Gespecialiseerde GGZ. De kosten voor deze zorg worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar mits u aan alle voorwaarden voldoet.

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Het is belangrijk dat uw arts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg (basis of specialistische zorg) u wordt verwezen. Voor vergoeding is het tevens noodzakelijk dat u alle wijzigingen in uw persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. binnen 1 week aan mij kenbaar maakt. Ook mag u niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling zijn.

Vergoeding door zorgverzekeraar en of gemeente Foodvalley.

Zorgverzekeraar

Praktijk Schmits heeft met vrijwel alle verzekeraars een contract afgesloten voor Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ zodat u optimaal gebruik kunt maken van de vergoedingen. Voor clienten van zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben, wordt de behandeling grotendeels vergoed m.u.v uw eigen risico. Voorwaarde voor vergoeding is dat u niet voor dezelfde diagnose elders in behandeling bent. Buiten de vergoedingen vallen o.a.: werk/studie gerelateerde zorg, aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en identiteitsproblemen voorzover deze als hoofddiagnose geclassificeerd moeten worden.

De praktijk heeft een contract met:
Achmea (Zilveren kruis Achmea Zorgverzekering, Pro Life, OZF, Interpolis, FBTO, Nedasco, IAK (Avero), Aevitae, De Friesland)
VRZ Multizorg (Zorg en Zekerheid, ONVZ, VvAA, PNOzorg, ENO, HollandZorg, Salland).
Menzis
(Menzis Zorgverzekeraar N.V., Anderzorg N.V.)
VGZ (Univé Zorg, VGZ, IZA, IZZ, UMC, Bewuzt, Zekur) 
CZ (OHRA, Nationale Nederlanden, Just)

De praktijk heeft geen contract voor 2019 met DSW (In Twente en Stad Holland Zorgverzekeraar), ASR (De Amersfoortse en Ditzo) en Caresq (Promovendum, National Academic en Besured).

Gemeente

Vanaf 1 januari 2015 vallen kinderen, jonger dan 18 jaar onder de gemeente. Praktijk Schmits heeft een contract met de gemeente Foodvalley. Dit betekent dat jongeren (16-18 jaar) die wonen in Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen of Scherpenzeel de behandeling bij Praktijk Schmits grotendeels vergoed krijgen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-IV diagnose, die onder de verzekerde zorg valt, dan kan de intake (maximaal 2 gesprekken) bij uw verzekering dan wel gemeente FoodValley gedeclareerd worden als "transitieprestatie"; eventuele vervolggesprekken dient u dan zelf te betalen. De zorgverzekeringswet en de beleidsregels van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) zijn hierin beleidsbepalend en stellen voor ons de regels vast.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in de zorgverzekering is een bedrag dat u als verzekerde ieder jaar moet betalen indien u medische kosten maakt. In 2019 gaat het om een bedrag van € 385,- tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. U ontvangt na de declaratie van uw behandeling aan uw zorgverzekering een nota voor uw eigen risico als u nog geen andere medische kosten heeft gehad. Het eigen risico is niet van toepassing op kinderen jonger dan 18 jaar.

Afzeggen van afspraken

Voor een goed resultaat van de behandeling is het belangrijk dat u de afspraken die u maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien u onverhoopt uw afspraak met mij moet afzeggen of verzetten dan verzoek ik u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Een bericht van verhindering kan telefonisch (voicemail) en per email worden doorgegeven. Afspraken waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) kunnen niet bij uw zorgverzekering gedeclareerd worden. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht en bedragen € 98,- per drie kwartier.

Tarieven