Type zorg en vergoeding

U bent als client ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling voortvloeiend uit uw aanmelding. Vanaf 1 januari 2022 is er het een en ander veranderd en wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Er wordt in de ggz dan niet meer gewerkt met producten (in de generalistische basis-ggz) en dbc’s (in de gespecialiseerde ggz), maar met prestaties (meestal) in de vorm van consulten.  Via de zorgvraagtypering wordt de bekostiging in het zorgprestatiemodel gekoppeld aan de inhoud. Vrijgevestigden zullen voornamelijk werken in categorie X, waarbinnen de zorgvraagtypen 1 t/m 4 globaal overeenkomen met de huidige generalistische basis-ggz en de typen 5 t/m 8 met de huidige gespecialiseerde ggz. Welke gevolgen het nieuwe model voor u heeft kunt u lezen op: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/. Deze webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode verder aangevuld.

De kosten voor deze zorg worden grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar mits u aan alle voorwaarden voldoet.

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Voor vergoeding is het tevens noodzakelijk dat u alle wijzigingen in uw persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. binnen 1 week aan mij kenbaar maakt.

Vergoeding door zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Praktijk Schmits heeft met vrijwel alle verzekeraars een contract afgesloten zodat u optimaal gebruik kunt maken van de vergoedingen. Voor clienten van zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben, wordt de behandeling grotendeels vergoed m.u.v uw eigen risico. Buiten de vergoedingen vallen o.a.: werk/studie gerelateerde zorg, aanpassingsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen en identiteitsproblemen voor zover deze als hoofddiagnose geclassificeerd moeten worden.

De praktijk heeft in 2024 een contract met:

  • Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, One Underwriting, Interpolis, Pro Life, ZieZo,, Studenten Goed verzekerd.
  • Caresque.
  • Menzis, Anderzorg, PMA, N.V.Hema, Vink Vink
  • VGZ zorgverzekeraar N.V.: VGZ, IZZ, VGZ bewuzt, IZA, MVPJ, Zorgzaam en UMC. NV Univé Zorg: Uniivé, ZEKUR.
  • CZ, CZ direct, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, PZP.
  • DSW, Stad Holland, In Twente.
  • ASR, Ditzo
  • Salland, Zorg Direct.
  • Zorg en Zekerheid, AZVZ
  • ONVZ, PNO Zorg, VVAA, JAAAH

Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben gesloten, kunt u wel bij Praktijk Schmits terecht. U moet dan de nota zelf declareren bij uw verzekering en krijgt deze afhankelijk van uw polis geheel of gedeeltelijk vergoed. Praktijk Schmits hanteert 100% van het maximum NZA-tarief voor klinisch Psycholoog. Op de website van de NZA kunt u meer informatie vinden over de vergoedingen en tarieven binnen de GGZ: www.nza.nl

Uw zorgverzekeraar kan u informeren hoeveel u van dit 100% maximum NZA-tarief vergoed krijgt.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in de zorgverzekering is een bedrag dat u als verzekerde ieder jaar moet betalen indien u medische kosten maakt. In 2023 gaat het om een bedrag van € 385,- tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. U ontvangt na de maandelijkse declaratie van uw behandeling aan uw zorgverzekering een nota voor uw eigen risico als u nog geen andere medische kosten heeft gehad. 

Afzeggen van afspraken

Voor een goed resultaat van de behandeling is het belangrijk dat u de afspraken die u maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien u onverhoopt uw afspraak met mij moet afzeggen of verzetten dan verzoek ik u dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Een bericht van verhindering kan telefonisch (voicemail) en per email worden doorgegeven. Afspraken waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) kunnen niet bij uw zorgverzekering gedeclareerd worden. De kosten van deze no-show sessie worden bij u in rekening gebracht en bedragen € 98,- per drie kwartier.