Vanuit mijn enthousiaste, gelijkwaardige en betrokken houding streef ik ernaar u een prettige en veilige plek te bieden waar u uw problemen en zorgen durft te vertellen. Hierbij vind ik het belangrijk om samen op zoek te gaan naar de kwaliteiten van u als persoon. Mijn uitgangspunt is dat u zelf over geschikte bronnen beschikt om het probleem of de klacht aan te pakken. U kunt leren anders tegen moeilijke situaties aan te kijken en er ook anders mee om te gaan door gebruik te maken van de krachten waar u al over beschikt. Samen gaan we op zoek naar ‘wat er werkt’ in een bepaalde situatie. Deze pragmatische manier van werken loopt als een rode draad door de behandeling. Hierbij probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en mogelijkheden.

Opleiding

Na mijn studie Speciale Pedagogiek in Amsterdam heb ik de postdoctorale opleiding Psychotherapie, inclusief Kinder & Jeugd, aan het RINO in Utrecht gevolgd met hoofdrichting: "Cognitieve Gedragstherapie". Daarnaast ben ik de opleiding voor EMDR-therapeut gaan doen en voldoe ik inmiddels aan de eisen van een ervaren EMDR- en Psychotraumatherapeut. Naast mijn werk voor praktijk Schmits ben ik ook supervisor voor de volgende opleidingen: Klinisch Psycholoog, GZ-psycholoog, Psychotherapeut; Psychotraumatherapeut bij de NtVP en Cognitief Gedragstherapeut bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie. Ik heb tevens als gastdocent gewerkt bij een postdoctorale opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog. Ik neem elke 5 jaar deel aan een visitatie-traject van de Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten waardoor mijn praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen. Ik vind het belangrijk om de kwaliteit van de behandeling te bewaken en daarom neem ik deel aan twee intervisiegroepen. Dit houdt in dat er met collegae overleg plaatsvindt over de behandeling van (een aantal) geanomiseerde cliënten. Ook doe ik aan kwaliteitsmeting m.b.v. feedbackvragenlijsten (ROM). Daarnaast werk ik samen met psychiater mevrouw. Dr. A.Th. Geertjes en mevrouw C. Zuketto.

Registraties Margie Schmits

  • BIG geregistreerd Klinisch Psycholoog/Gezondheidszorgpsycholoog: 19049610025 en BIG geregistreerd Psychotherapeut: 19049610016

  • Geregistreerd EMDR Practitioner

  • Geregistreerd supervisor en leertherapeut NVP

  • Geregistreerd supervisor en leertherapeut VGCt

Beroepsverenigingen

  • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten: www.lvvp.nl 

  • Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl

  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie: www.nvp.nl

  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: www.vgct.nl