Relatietherapie

Deze vorm van psychotherapie worden ook wel systeemtherapie genoemd. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relatie tussen mensen. De term “systeem” verwijst naar het feit dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen zoals een gezin, de partner/relatie, werk en vriendenkring. In de systeemtherapie staat de omgang en communicatie in de directe leefomgeving centraal.