Ouderbegeleiding

In de ouderbegeleiding onderzoeken we samen met u als ouders wat uw kind in de opvoeding nodig heeft. Sommige kinderen worden geboren met een specifieke behoefte aan zorg en aandacht. Andere kinderen/jongeren en maken iets schokkends of moeilijks mee waardoor ze (tijdelijk) van slag raken en extra steun en zorg van ouders nodig hebben. Ook kan een jongeren “de weg even kwijt zijn” en vraagt hij/zij om een andere benadering. Samen met de ouders kijken we waar hun krachten en vaardigheden in de opvoeding liggen en hoe ze deze gebruiken of anders kunnen inzetten zodat hun kind zich verder kan ontwikkelen.