Oplossingsgerichte therapie

In de oplossingsgerichte therapie gaan we er vanuit dat een analyse van het probleem niet nodig is om tot oplossingen te komen.

De cliënt is de expert over zijn eigen leven en beschikt over talenten en krachten die kunnen bijdragen om oplossingen te bedenken en uit te voeren. Samen met de cliënt onderzoeken we stapelstenenwat hij wil bereiken. Door vragen te stellen zoals;”wat gaat er al goed, wat werkt er wel en wat wil je er voor in de plaats?” zoeken we met de cliënt naar voor hem passende oplossingen. Het vinden van uitzonderingen is binnen de oplossingsgerichte therapie belangrijk: momenten waarop dat wat de cliënt wil er al even is of momenten waarop het probleem er niet is of zich minder voordoet. Deze momenten zijn er altijd.

De oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht, het verleden kun je niet meer veranderen, de toekomst wel. De focus ligt op het zien en doen: door in een situatie anders te handelen gaan we over het algemeen ook anders tegen het probleem aankijken.