Gedragstherapie

In de gedragstherapie hechten we veel waarde aan het gedrag van cliënten.

Hoe je doet is immers van invloed op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen.

Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, wordt gemakkelijk het slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Binnen de gedragstherapie brengen we het problematische gedrag van de cliënt in kaart. Vervolgens helpen we de cliënt met behulp van oefeningen en huiswerk om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.