Cognitieve gedragstherapie

In de cognitieve gedragstherapie hechten we veel belang aan de invloed, die het denken uitoefent op het gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd.

In de cognitieve gedragstherapie onderzoeken we of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Een dergelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar beangstigende gedachten, ondernemen we in nauwe samenwerking met de cliënt. Hierdoor ontdekt de cliënt dat die negatieve gedachten niet altijd kloppen. Waar dat relevant is, zoeken we naar meer positieve standpunten en gedachten. Daarbij maken we gebruik van oefeningen en huiswerkopdrachten.